<ins id="bfdvb"></ins>

  <address id="bfdvb"></address>
  <sub id="bfdvb"></sub>

   <sub id="bfdvb"></sub>

     <sub id="bfdvb"></sub>

        第三場 未來方向 : 澳門教會如何回應城市發展

         

        ? ? ? ? ?日期:2017年11月13日(週一)

          時間:下午4:00 – 6:00

          地點:中華傳道會澳門堂

         

        ? ? ? ? ? 林翊捷先生 (澳門城市規劃委員會委員)

        ? ? ? ? ??分題一 : 待收的禾場 ── 澳門未來人口分佈的變化趨勢

         

        ? ? ? ? ? 戴民牧師 (播道會澳門使命團工場主任)

        ? ? ? ? ??分題二 : 澳門植堂的前景

         

        ? ? ? ? ? 范錫強牧師 (聖公會澳門傳道地區總幹事兼聖公會澳門聖士提反堂主任牧師)

        ? ? ? ? ??分題三 : 聖公會在澳門推動城市發展的進路

         

         

        威廉希尔手机版网址 161| 618| 175| 654| 210| 23| 835| 878| 179| 706| 404| 14| 193| 983| 817| 572| 294| 506| 291| 467| 85| 285| 245| 935| 172| 950| 614| 223| 828| 982| 16| 594| 947| 523| 153| 703| 24| 910| 652| 572| 804| 373|