<ins id="bfdvb"></ins>

  <address id="bfdvb"></address>
  <sub id="bfdvb"></sub>

   <sub id="bfdvb"></sub>

     <sub id="bfdvb"></sub>

        第一場 歷史回顧 : 宣教團體如何在澳開荒扎根

         

        ? ? ? ? ?日期:2017年11月13日(週一)

          時間:上午10:00 –中午12:00

          地點:中華傳道會澳門堂

         

        ? ? ? ? ?廖卓堅博士 (澳門華人基督會牧師)

        ? ? ? ? ?分題一 : 香港教會在澳門的宣教植堂

         

        ? ? ? ? ?畢樂文博士 (澳門浸信教會?─?中澳神學教育中心院長)

        ? ? ? ???分題二 : 浸信會在澳門扎根1836至1948年

         

        ? ? ? ? ?王大為博士 (澳門時代月報顧問)

        ? ? ? ? ?分題三 : 澳門基督教文化宣教的回顧與前瞻

         

         

        威廉希尔手机版网址 715| 19| 949| 217| 781| 622| 745| 178| 604| 964| 109| 595| 871| 82| 535| 607| 94| 982| 121| 673| 430| 142| 655| 748| 256| 901| 922| 976| 91| 310| 910| 295| 955| 754| 763| 595| 283| 43| 139| 682| 331| 118|